Image in Skype

Image in Skype

Putini stiu ca Skype intelege unele din tag-uri, spre exemplu <font color=”#ff0000″>,<ul>,<ol>,<li>,<blink>,etc. Daca tagurile merg – de ce n-ar merge si fotografiile desenate cu ajutorul lor?! pentru asta ai nevoi de a face urmatorii pasi:


1. dai link pe pagina http://img4skype.com/
2. incarci foto
3. copy tag-rile formate
4. paste in skype
5. apesi ctrl+shift +click pe send
6. done

exemplu de cod care genereaza html din img:

<?php
$imgw = imagesx($img);
$imgh = imagesy($img);
$ratio = $imgw/$imgh;
$newh = floor(sqrt(800 / $ratio));
$neww = floor($ratio * $newh);

$newimg = imagecreatetruecolor($neww, $newh);
imagecopyresampled($newimg, $img, 0, 0, 0, 0, $neww, $newh, $imgw, $imgh);
imagedestroy($img);
$out = '<font size="1"><u>';
for($j = 0; $j < $newh; $j++) {
for ($i = 0; $i < $neww; $i++) {
$color = imagecolorat($newimg, $i, $j);
$out .= '<font color="#'.strtoupper(dechex($color)).'">███</font>';
}
$out .= "\n";
}
$out .= '</u></font>';
echo $out;
?>

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>